Platform 2 Abergele and Pensarn Station, Station Approach, Pensarn, Abergele, Conwy LL22 7PQ

Abergele Community Action works with the local community to deliver life-changing, sustainable projects to bring about a real change, not only in individual lives, but also in the community.


Please bear with us.... we're doing our best to have a Welsh translation of our website.


Ein stori….

 

Pan ddaeth criw o wirfoddolwyr at ei gilydd yn 2001 fel Ieuenctid Abergele’n Gweithredu gyda'r nod o ddarparu cyfleoedd a gweithgareddau i bobl ifanc, ni allem fod wedi dychmygu'r daith yr oeddem yn cychwyn arni!

Yn 2005 fe symudon ni i Dŷ Hesketh a datblygu caffi rhyngrwyd a hwb cymunedol o’r enw Itaca… ac erbyn 2008 roeddem wedi cofrestru Gweithredu Cymunedol Abergele Cyf fel elusen a chwmni cyfyngedig trwy warant sy’n gwasanaethu’r gymuned gyfan gyda mynediad i’r rhyngrwyd, cyfrifiaduron a’r sgiliau i'w defnyddio. Agorodd ein caffi cymunedol gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a gwirfoddoli.

 

Yn 2013 fe wnaethom lansio Banc Bwyd Cylch Abergele, sydd wedi ei gofrestru gyda’r Trussell Trust ac yn 2018 fe wnaethom ddatblygu Cyngor Ariannol Cymunedol Abergele sydd wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac sy’n gysylltiedig â’r sefydliad cenedlaethol Community Money Advice. Yn 2019 symudodd ein pobl ifanc i'w hadeilad eu hunain a ganwyd Sied Ieuenctid Abergele!!!

 

Ym mis Chwefror 2024 lansiwyd Siop Gymunedol Abergele!!!!

 
Together we are Abergele Community Action


Funding

Without the support and generosity of the local community and funders we would not be able to deliver this vital project which benefits so many local people. 

Obtaining funding for our work can be challenging and we are grateful for every contribtion whether it is large or small.